1) 2020-10-17 13:10
PomaraƄczowi (8 - 1) Alea Iacta Est
2) 2020-10-18 12:20
Skorpiony (1 - 5) PomaraƄczowi