1) 2020-06-28 19:10
Pomarańczowi (9 - 1) Mehisto
2) 2020-07-05 20:00
Pomarańczowi (7 - 3) DAKAFIL.PL
3) 2020-07-12 19:25
CGW (3 - 7) Pomarańczowi