1) 2019-11-17 16:10
Spartak Tartak (4 - 7) Skorpiony
2) 2019-11-24 22:00
Dzierżążnia (1 - 3) Skorpiony
3) 2019-11-30 15:40
BRAK DANYCH (6 - 7) Skorpiony
4) 2020-01-11 15:40
Kartofliska (1 - 2) Skorpiony