1) 2018-08-26 18:40
Skorpiony (5 - 0) FC Całyczasdoprzodu
2) 2018-09-16 20:50
Skorpiony (3 - 2) Same Konkrety