1) 2017-12-03 15:40
Same Konkrety (3 - 3) LKS Dzika Gra┼╝yna