1) 2017-10-28 11:30
Same Konkrety (3 - 3) Pomarańczowi
2) 2017-11-25 12:20
Pomarańczowi (3 - 3) Nieobliczalni
3) 2017-12-16 19:50
Kuternogi (3 - 3) Pomarańczowi