1) 2019-11-16 10:40
EPRO (4 - 3) OIRP Warszawa
2) 2019-12-08 19:30
Nieobliczalni (8 - 0) OIRP Warszawa