1) 2018-09-03 22:30
Emoqa Squad (5 - 7) Kartofliska
2) 2018-10-08 22:30
Kuternogi (5 - 3) Emoqa Squad