1) 2018-06-03 18:20
Skorpiony (4 - 3) Same Konkrety
2) 2018-06-17 17:30
Przyjaciele Fryzjera (4 - 3) Same Konkrety
3) 2018-07-01 20:00
Akademia Teatralna (23 - 3) Same Konkrety