1) 2018-03-25 17:50
OIRP Warszawa (2 - 4) Kuternogi
2) 2018-04-14 09:50
OIRP Warszawa (1 - 3) Nieobliczalni