1) 2017-10-29 14:50
The White (1 - 8) OKS SŁUŻEW
2) 2017-11-05 15:40
Sporting Praga (3 - 1) The White
3) 2017-11-12 14:50
The White (0 - 7) SGS
4) 2017-11-19 15:40
Skorpiony (9 - 3) The White