1) 2016-04-04 18:45
GWW (5 - 9) Bank Zachodni WBK - MW