1
Jerzy Koniarski
br
2
Wojciech Łabecki
ob
5
Mateusz Szewczyk
po
6
Jan Łabecki
na
7
Paweł Skarzyński
na
8
Paweł Malicki
na
9
Piotr Lipkowski
ob
10
Piotr Biniek
na
11
Chrystian Stachura
po
12
Michał Czajkowski
na
13
Mariusz Danelczyk
ob
14
Michał Czaskowski
na