1
Karol Sławiński
br
3
Karol Kwietniewski
po
5
Paweł Krawczak
po
6
Tomasz Janiec
ob
9
Rafał Kalinowski
po
10
Gallardo Nioku
po
11
Grzegorz Fraś
ob
15
Piotr Szloser
po
16
Filip Domagalski
na
18
Łukasz Chmielewski
ob
19
Karol Jankowski
21
Wojtek Kępka-Mariański
na
23
Maciej Domagalski
ob