1
Valerii Zhukovskyi
br
4
Glib Miasoiedov
ob
5
Oleksii Tsymbaliuk
na
6
Costa Yasynovyi
ob
7
Bogdan Popovych
ob
8
Dmytro Shevchenko
ob
9
Grzegorz Danilewicz
na
10
Volodymyr Karpovets
po
11
Andriy Lutskin
po
15
Ihor Smetana
na
17
Illia Karpovets
ob
33
Andrzej Walczuk
na
45
Sergii Makarchuk
po