1
Michał Balcerzak
br
4
Paweł Grzelec
po
7
Bartłomiej Lewandowski
ob
9
Maciej Włodyga
po
10
Patryk Niedziałek
po
11
Mateusz Żydkiewicz
na
12
Adam Janeczek
po
14
Adam Marcinkiewicz
ob
15
Krzysztof Włodyga
po
16
Piotr Lewandowski
po
17
Łukasz Ścigalski
18
Paweł Pawłowski
21
Marcin Szymański
br