Krzysztof Lewicki
Andrzej Janikowaski
Robert Hankiewicz
Cezary Celiński
Rafał Prażuch
Marcin Kaja
Andrzej Gołaszewski
Maciej Mazurkiewicz
Marcin Graczyk
Paweł Gołebiowski
Norbert Jackowski
Paweł Wysocki
Dawid Jankiewicz
Krzysztof Czajkowski
Radosław Maliński
Jakub Panintazu
1
Mikołaj Bodnar
br
98
Damian Brzeski
br
99
Łukasz Malczewski
po