1
Michał Balcerzak
br
4
Paweł Grzelec
po
7
Bartłomiej Lewandowski
po
9
Maciej Włodyga
po
10
Patryk Niedziałek
po
12
Adam Janeczek
po
14
Adam Marcinkiewicz
ob
15
Krzysztof Włodyga
po
16
Piotr Lewandowski
po