Michał Młynarczyk
br
Michał Olszyna
ob
Jakub Hemperek
po
Łukasz Wierzbicki
po
Bartosz Jarzębak
po
Paweł Larwa
na
Paweł Trawiński
na
Krzysztof Jabłoński
ob
Adrian Zgierski
po
Patryk Jasiński
na
Jakub Starczewski
po
Michał Kowalski
ob
Piotr Brzeziński
ob
Mateusz Krzywik
po
Seweryn Drzozowski
ob
Arek Kupiecki
po