1
Jerzy Koniarski
br
2
Wojciech Łabecki
ob
3
Jarosław Bordiuk
po
4
Bartosz Kijak
na
6
Janusz Łabecki
na
7
Paweł Skarzyński
na
8
Paweł Malicki
po
9
Piotr Lipkowski
ob
10
Piotr Biniek
na
11
Chrysrian Stachura
ob
13
Mariusz Danelczyk
ob