1
Michał Urbański
br
3
Krzysztof Czewrwonka
po
5
Radosław Mosór
po
7
Damian Jakubik
po
8
Sławomir Mosór
po
9
Krzysztof Grywiński
po
10
Jakub Westfal
po
14
Krzysztof Borucki - Tumkiewicz
po
15
Stanisław Sarzyniak
po
16
Michał Masłowski
po
17
Karol Rybicki
po
18
Tomasz Bryła
po