1) 2019-11-03 00:00
Kartofliska (0 - 5) Dzierżążnia 1
2) 2019-11-10 22:00
Dzierżążnia (1 - 3) Uwiąd Starczy 1
3) 2019-11-30 14:00
Dzierżążnia (1 - 4) Wybrzeże Klatki Schodowej 1